Nota Legal

DADES IDENTIFICATIVES

El titular d'aquest web és OBRES TÈCNIQUES LLORET, S.L., amb domicili al carrer Francesc Macià nº 35 de La Garriga (Barcelona), i CIF B65218257. Correu electrònic de contacte info@obreslloret.com.


CONDICIONS GENERALS D'ÚS


INTRODUCCIÓ

L'accés a aquest web es troba condicionat a la prèvia lectura i acceptació per part de l'Usuari dels termes, condicions, comunicacions, advertiments i altres avisos legals continguts en el present document. Tota persona que accedeixi o utilitzi aquest web tindrà la consideració d'Usuari. La condició d'Usuari implica l'acceptació de forma expressa, plena i sense reserves, d'aquestes Condicions Generals. Si l'Usuari no estigués d'acord amb el contingut de les presents Condicions Generals d'ús haurà d'abandonar aquest web, no podent accedir ni disposar dels serveis que aquesta ofereix. Igualment, accepta de forma expressa i sense excepcions que l'accés i la utilització del present lloc web, dels seus serveis i dels continguts d'aquests serveis té lloc sota la seva única i exclusiva responsabilitat. L'accés a aquest web té caràcter gratuït i la seva visualització no requereix prèvia subscripció o registre algun.
OBRES TÈCNIQUES LLORET podrà modificar de manera unilateral, en qualsevol moment que estimi oportú la configuració del present web, les condicions del servei i el seu contingut, així com eliminar-los, limitar-los o suspendre'ls de manera temporal o definitiva, així com impedir l'accés als mateixos.

ÚS CORRECTE DEL WEB

L'Usuari s'obliga a utilitzar el web o els serveis que es prestin a través d'ella amb fins o efectes lícits comprometent-se a no danyar, inutilitzar o deteriorar el web o els seus serveis, ni impedir un normal gaudi del Web per altres Usuaris. L'Usuari garanteix que les activitats que desenvolupi en cap cas resultaran ofensives per al bon nom i imatge comercial d’OBRES TÈCNIQUES LLORET, per a altres usuaris de la web o tercers. Així mateix, l'usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, fer malbé les dades, programes o documents electrònics i altres que es trobin a la present web. L'Usuari es compromet a no introduir, entre d'altres, programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu que causi o sigui susceptible de causar qualsevol tipus d'alteració en els sistemes informàtics del titular del web o de tercers.

PROPIETAT INTEL•LECTUAL

OBRES TÈCNIQUES LLORET és titular de tots els drets de Propietat Intel•lectual i Industrial de les seves pàgines web, així com dels elements continguts en el mateix (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips , combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.). L'Usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel•lectual titularitat d'OBRES TÈCNIQUES LLORET.
Podrà visualitzar els elements del web i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, únicament i exclusivament, per al seu ús personal i privat, quedant, per tant, terminantment prohibida la transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició o qualsevol altra forma d'explotació, així com la seva modificació, alteració o descompilació.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT PEL FUNCIONAMENT DEL LLOC

OBRES TÈCNIQUES LLORET no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del web, la correcta visualització, o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, que ocorreguessin tot i estar adoptant constantment, totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.
OBRES TÈCNIQUES LLORET es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa, com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en els seus llocs web.

ENLLAÇOS

En el cas que la present pàgina web pogués contenir vincles o enllaços amb altres portals o llocs web no gestionats per OBRES TÈCNIQUES LLORET, aquesta societat manifesta que no exerceix cap control sobre aquests llocs ni és responsable del contingut dels mateixos. Els enllaços que aquest web pogués contenir s'oferiran, únicament, a manera de referències informatives, sense cap tipus de valoració sobre els continguts, propietaris, serveis o productes oferts des dels mateixos. En tot cas, OBRES TÈCNIQUES LLORET s’exonera de tota responsabilitat i quedarà indemne davant de qualsevol tipus de reclamació, ja fos, en relació amb els serveis prestats per aquests tercers enfront de qualsevol reclamació de qualsevol naturalesa i / o demandes que puguin interposar en relació amb els mateixos o derivades d'ells.

LEGISLACIÓ APLICABLE

La relació entre OBRES TÈCNIQUES LLORET i l'Usuari es regirà per la llei espanyola. Per a la resolució de qualsevol discrepància que pogués sorgir entre OBRES TÈCNIQUES LLORET i l'Usuari ambdues parts, amb expressa renúncia a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

PROTECCIÓ DE DADES

OBRES TÈCNIQUES LLORET, S.L. de conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i en la normativa de desenvolupament o de modificació a aquesta, garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades facilitades pels usuaris de la web. OBRES TÈCNIQUES LLORET garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris del web, i així, de conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i en la normativa de desenvolupament o de modificació a aquesta, l'usuari queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents a OBRES TÈCNIQUES LLORET, i al tractament automatitzat dels mateixos, per a les finalitats d'enviament de comunicacions i accions recollides com a fins propis. Aquestes Dades Personals seran tractades i incorporades als corresponents fitxers automatitzats, els quals es troben degudament inscrits en el Registre General de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.
La política de privacitat d'OBRES TÈCNIQUES LLORET, S.A. li assegura, en tot cas, l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició, en els termes que estableix la legislació vigent. Per això, de conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i en la normativa de desenvolupament o de modificació a aquesta, OBRES TÈCNIQUES LLORET, garanteix l'adopció de les mesures necessàries per assegurar el tractament confidencial d'aquestes dades i l'informa de la possibilitat d'exercitar, conforme a aquesta normativa, els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició, dirigint un escrit a OBRES TÈCNIQUES LLORET, Carrer Francesc Macià nº 35, 08530 La Garriga, Barcelona.