Febrer 2020

A Obres Tècniques Lloret tenim implantat un sistema integrat de gestió en base al model de les Normes UNE-EN ISO 9001, UNE-EN ISO 14001 i OHSAS 18001 per mantenir i millorar la qualitat dels nostres serveis. Garantim així el compliment d’uns estàndards de qualitat internacionals. Avui parlarem de la ISO 9001. Aquesta normativa estableix les directrius que ha de cumplir un...