Juny 2020

A Obres Tècniques Lloret, estem compromesos amb la preservació del nostre medi natural i ens preocupa la gestió adequada dels residus que s'originen com a conseqüència de l'activitat constructiva. Per això hem adoptat unes bases de bones pràctiques mediambientals en la gestió d’aquests residus: - Reduir​ el consum excessiu de productes. - Reciclar ​materials o deixalles, per poder-los tornar a utilitzar. - Reutilitzar...