Juliol 2020

A Obres Tècniques Lloret estem compromesos amb la salut i el nostre entorn, per això donem suport a diverses iniciatives. Un dels patrocinis que portem a terme és amb Metges Sense Fronteres, el donatiu aportat permet prestar assistència a aquelles persones més necessitades, poblacions en situació precària i víctimes de catàstrofes d’origen natural o humà i de conflictes armats, que estan...

Il·lusionats de començar un nou projecte per Decal, al Port de Barcelona. Es tracta de la construcció de 4 noves cubetes per Dipòsits de 20.000m3, en els quals s'emmagatzemaran hidrocarburs. En aquest projecte estem construint uns dipòsits de mesures semblants als existents abans de començar l'obra, fins i tot majors. A Obres Tècniques Lloret seguim treballant i emprant tot el nostre coneixement per...