Agost 2020

La flexibilitat, l’accessibilitat i l’orientació a client són els tres valors que guien la nostra activitat en tots els seus processos i en cadascun dels projectes tècnics de construcció que desenvolupem. Implementem els nostres valors en el nostre dia a dia per oferir al client un servei de proximitat, diferenciador i adaptat en tot moment als objectius i necessitats que ha...

A Obres Tècniques Lloret hem col·laborat amb el departament d'enginyeria interna d’Inibsa en la construcció i desenvolupament d'un nou projecte. Es tracta de la construcció d'un laboratori i oficina tècnica, situats a Lliçà de Vall. Inibsa és una empresa compromesa i orientada a la innovació, i requeria una ampliació de les seves instal·lacions per poder donar resposta a les seves necessitats. El resultat...

Des d’Obres Tècniques Lloret creiem en la importància de conservar el Patrimoni immobiliari de les nostres ciutats. Amb el pas del temps els edificis es deterioren i experimenten un desgast constructiu i superficial. Per evitar aquest deteriorament, s’han de mantenir els immobles en perfectes condicions, evitant que aquests envelleixin ràpidament i perdin valor.  Amb aquestes tasques també estarem garantint una major seguretat...

A Obres Tècniques Lloret implementem de manera estricta tots els protocols de prevenció i protecció a les obres. Entre les accions preventives, destaquem: - Formació en seguretat i salut corresponent a cada sector concret sobre el que actuem. - Informació específica reflectida en el pla de seguretat i salut a l'obra. - Previsió en cada projecte, per garantir els recursos, eines...