Agost 2020

A Obres Tècniques Lloret implementem de manera estricta tots els protocols de prevenció i protecció a les obres. Entre les accions preventives, destaquem: - Formació en seguretat i salut corresponent a cada sector concret sobre el que actuem. - Informació específica reflectida en el pla de seguretat i salut a l'obra. - Previsió en cada projecte, per garantir els recursos, eines...

A Obres Tècniques Lloret estem compromesos amb la salut i el nostre entorn, per això donem suport a diverses iniciatives. Un dels patrocinis que portem a terme és amb Metges Sense Fronteres, el donatiu aportat permet prestar assistència a aquelles persones més necessitades, poblacions en situació precària i víctimes de catàstrofes d’origen natural o humà i de conflictes armats, que estan...

Il·lusionats de començar un nou projecte per Decal, al Port de Barcelona. Es tracta de la construcció de 4 noves cubetes per Dipòsits de 20.000m3, en els quals s'emmagatzemaran hidrocarburs. En aquest projecte estem construint uns dipòsits de mesures semblants als existents abans de començar l'obra, fins i tot majors. A Obres Tècniques Lloret seguim treballant i emprant tot el nostre coneixement per...

A Obres Tècniques Lloret, estem compromesos amb la preservació del nostre medi natural i ens preocupa la gestió adequada dels residus que s'originen com a conseqüència de l'activitat constructiva. Per això hem adoptat unes bases de bones pràctiques mediambientals en la gestió d’aquests residus: - Reduir​ el consum excessiu de productes. - Reciclar ​materials o deixalles, per poder-los tornar a utilitzar. - Reutilitzar...

Una de les primeres fases que es porta a terme en un projecte de construcció és el moviment de terres. Per garantir l'estabilitat del terreny, és important fer-ho de manera adequada. Abans de començar qualsevol actuació s'ha de fer un estudi per conèixer les condicions del terreny i les zones del voltant. Així prevenim el seu comportament durant l'obra i determinem...

A Obres Tècniques Lloret ens prenem molt seriosament la seguretat a la feina i en qualsevol acció que duem a terme. És per això que hem desenvolupat unes mesures de prevenció de contagis per COVID-19 a l'oficina i a les obres. A les imatges els mostrem les mesures de seguretat i prevenció que duem a terme a les oficines.   [gallery link="file" ids="10800,10803,10806,10809,10812,10816,10820,10823,10826,10829"]...

A Obres Tècniques Lloret ens prenem molt seriosament la seguretat a la feina i en qualsevol acció que duem a terme. És per això que hem desenvolupat unes mesures de prevenció de contagis per COVID-19 a l'oficina i a les obres. A les imatges els mostrem les mesures de seguretat i prevenció que duem a terme a les obres.   [gallery link="file" ids="10757,10803,10763,10766,10769,10933,10775,10778,10781,10784,10787"]...