Materials

A l'iniciar un projecte de construcció industrial és important triar l'estructura més adequada, en funció del desenvolupament i activitat productiva o logística que es desenvoluparà a la nau industrial. Durant l'etapa d'avaluació és quan s'ha d'analitzar el tipus de nau industrial a desenvolupar, en aquesta ocasió parlarem de les naus de formigó. Aquest tipus d'estructures presenten avantatges en quant a durabilitat i...

El desenvolupament sostenible és un assumpte essencial a tenir en compte en l’actualitat, ja que té implicacions en tots els sectors de la nostra societat. Pel que fa a la construcció industrial, utilitzant estructures d’acer es redueix l’impacte mediambiental, tan pel propi producte com per les múltiples opcions de disseny que ofereix. L’acer es sol identificar com a un material amigable...