Mesures prevenció

A Obres Tècniques Lloret tenim implantat un sistema integrat de gestió en base al model de les Normes UNE-EN ISO 9001, UNE-EN ISO 14001 i ISO 45001, per mantenir i millorar la qualitat dels nostres serveis. Garantim així el compliment d’uns estàndards de qualitat internacionals. Fins ara teníem implantada la norma OHSAS 18001 i actualment hem fet la transició a la...

A Obres Tècniques Lloret estem compromesos amb la salut, el benestar i la seguretat dels nostres treballadors, col·laboradors i clients, així com de les seves famílies. Per això, establim barreres reals i efectives per evitar el contagi de la COVID-19, fent front als perills contra la seguretat biològica al que ens pot exposar el virus SARS-CoV-2. Una d’aquestes mesures és la desinfecció...

A Obres Tècniques Lloret implementem de manera estricta tots els protocols de prevenció i protecció a les obres. Entre les accions preventives, destaquem: - Formació en seguretat i salut corresponent a cada sector concret sobre el que actuem. - Informació específica reflectida en el pla de seguretat i salut a l'obra. - Previsió en cada projecte, per garantir els recursos, eines...

A Obres Tècniques Lloret ens prenem molt seriosament la seguretat a la feina i en qualsevol acció que duem a terme. És per això que hem desenvolupat unes mesures de prevenció de contagis per COVID-19 a l'oficina i a les obres. A les imatges els mostrem les mesures de seguretat i prevenció que duem a terme a les oficines.   [gallery link="file" ids="10800,10803,10806,10809,10812,10816,10820,10823,10826,10829"]...

A Obres Tècniques Lloret ens prenem molt seriosament la seguretat a la feina i en qualsevol acció que duem a terme. És per això que hem desenvolupat unes mesures de prevenció de contagis per COVID-19 a l'oficina i a les obres. A les imatges els mostrem les mesures de seguretat i prevenció que duem a terme a les obres.   [gallery link="file" ids="10757,10803,10763,10766,10769,10933,10775,10778,10781,10784,10787"]...