SIG

Des d’Obres Tècniques Lloret treballem per tenir un bon control i selecció dels materials que utilitzem a cadascuna de les nostres obres. El nostre Departament Tècnic i de Compres realitzen un seguiment i una anàlisi acurada dels nous materials emergents, per tal d’incorporar aquells que ofereixin les solucions més eficaces i resolutives, segons la necessitat de cada obra. Per escollir uns bons...

A Obres Tècniques Lloret tenim implantat un sistema integrat de gestió en base al model de les Normes UNE-EN ISO 9001, UNE-EN ISO 14001 i OHSAS 18001 en procés d’adaptació a la 45001, per mantenir i millorar la qualitat dels nostres serveis. Garantim així el compliment d’uns estàndars de qualitat internacionals. Avui parlarem de la ISO 14001, que promou la protecció...

A Obres Tècniques Lloret, estem compromesos amb la preservació del nostre medi natural i ens preocupa la gestió adequada dels residus que s'originen com a conseqüència de l'activitat constructiva. Per això hem adoptat unes bases de bones pràctiques mediambientals en la gestió d’aquests residus: - Reduir​ el consum excessiu de productes. - Reciclar ​materials o deixalles, per poder-los tornar a utilitzar. - Reutilitzar...

Una de les primeres fases que es porta a terme en un projecte de construcció és el moviment de terres. Per garantir l'estabilitat del terreny, és important fer-ho de manera adequada. Abans de començar qualsevol actuació s'ha de fer un estudi per conèixer les condicions del terreny i les zones del voltant. Així prevenim el seu comportament durant l'obra i determinem...

A Obres Tècniques Lloret tenim implantat un sistema integrat de gestió en base al model de les Normes UNE-EN ISO 9001, UNE-EN ISO 14001 i OHSAS 18001 per mantenir i millorar la qualitat dels nostres serveis. Garantim així el compliment d’uns estàndards de qualitat internacionals. Avui parlarem de la ISO 9001. Aquesta normativa estableix les directrius que ha de cumplir un...