ISO 14001: Protecció del medi ambient

ISO 14001: Protecció del medi ambient

A Obres Tècniques Lloret tenim implantat un sistema integrat de gestió en base al model de les Normes UNE-EN ISO 9001, UNE-EN ISO 14001 i OHSAS 18001 en procés d’adaptació a la 45001, per mantenir i millorar la qualitat dels nostres serveis. Garantim així el compliment d’uns estàndars de qualitat internacionals.

Avui parlarem de la ISO 14001, que promou la protecció ambiental i la prevenció de la contaminació. Aquesta normativa ajuda a identificar i gestionar els riscos ambientals que es poden produir internament a l’empresa mentre realitza la seva activitat. D’aquesta manera, es té en compte tan la prevenció de riscos com la protecció del medi ambient, seguint la normativa legal i les necessitats socioeconòmiques requerides pel seu compliment. 

Implementant aquesta norma, es demostra tenir un compromís i una gestió sostenible. Incorporar les qüestions ambientals a l’hora de gestionar i organitzar l’empresa a tota la cadena, des de l’alta direcció fins als empleats.

Alguns dels beneficis que aporta:

  • – Redueix el malbaratament i ús d’energia.
  • – Redueix l’impacte ambiental, contribuint al manteniment i protecció del planeta.
  • – Major innovació i productivitat.

A l’avaluar i revisar periòdicament el sistema, garantim tenir sempre el millor Sistema de Gestió Mediambiental.