Sistema Integrat de Gestió (SIG)

A la nostra empresa, totes les accions tenen un compromís ferm amb la seguretat i salut dels treballadors i el respecte al medi ambient.

Seguretat

Recurs preventiu

La totalitat del nostre equip de personal d’obres exerceixen com a recurs preventiu i són, per tant, controladors de l’estricte compliment de les mesures de prevenció i metodologia de protecció en obra.

Formació

La seguretat és una de les claus primordials en el nostre dia a dia: la major part de la formació impartida a la nostra empresa fa referència a aspectes corresponents a la Seguretat i Salut.

Inversió

La previsió en cada projecte d’obra és essencial, per això totes les nostres obres disposen de la inversió necessària prèvia per garantir la seguretat i la salut de tots els treballadors.

Qualitat

Gestió

L’any 2011 vam implantar un sistema integrat de gestió en base al model de les Normes UNE-EN ISO 9001, UNE-EN ISO 14001 i UNE-EN ISO 45001 per mantenir i millorar la qualitat dels serveis.

Anàlisi

Fruit de l’aplicació del sistema integrat de gestió, la nostra empresa treballa amb processos racionalitzats i homogeneïtzats que garantitzen un servei òptim pels nostres clients.

Control

El Departament Tècnic i el de Compres realitzen un seguiment i una anàlisi acurada dels nous materials emergents per tal d’incorporar-ne els que ofereixen solucions eficaces i resolutives.

Medi Ambient

Gestió de residus

Implantem un procediment propi de gestió de residus dins el Sistema Integrat de Gestió per tal de poder-ne tenir el màxim control i reduir els seus efectes en el medi ambient.

Aplicabilitat

Formem el nostre personal en matèria de medi ambient perquè segueixin l’estratègia pròpia de gestió dels residus i l’implementin, ja sigui a les nostres oficines o a les obres.

Separació

Vetllem per la selecció dels propis residus per aconseguir la màxima fracció de runes. Degudament separades, podem millorar el seu reciclatge i economitzar els costos del procés.