Sistema Integrat de Gestió (SIG)

A la nostra empresa, totes les accions tenen un compromís ferm amb la seguretat i salut dels treballadors i el respecte al medi ambient.

Seguretat

Recurs preventiu

La totalitat del nostre equip de personal d’obres exerceixen com a recurs preventiu i són, per tant, controladors de l’estricte compliment de les mesures de prevenció i metodologia de protecció en obra.

Formació

La seguretat és una de les claus primordials en el nostre dia a dia: la major part de la formació impartida a la nostra empresa fa referència a aspectes corresponents a la Seguretat i Salut.

Inversió

La previsió en cada projecte d’obra és essencial, per això totes les nostres obres disposen de la inversió necessària prèvia per garantir la seguretat i la salut de tots els treballadors.

Qualitat

Gestió

L’any 2011 vam implantar un sistema integrat de gestió en base al model de les Normes UNE-EN ISO 9001, UNE-EN ISO 14001 i UNE-EN ISO 45001 per mantenir i millorar la qualitat dels serveis.

Anàlisi

Fruit de l’aplicació del sistema integrat de gestió, la nostra empresa treballa amb processos racionalitzats i homogeneïtzats que garantitzen un servei òptim pels nostres clients.

Control

El Departament Tècnic i el de Compres realitzen un seguiment i una anàlisi acurada dels nous materials emergents per tal d’incorporar-ne els que ofereixen solucions eficaces i resolutives.

Medi Ambient

Gestió de residus

Implantem un procediment propi de gestió de residus dins el Sistema Integrat de Gestió per tal de poder-ne tenir el màxim control i reduir els seus efectes en el medi ambient.

Aplicabilitat

Formem el nostre personal en matèria de medi ambient perquè segueixin l’estratègia pròpia de gestió dels residus i l’implementin, ja sigui a les nostres oficines o a les obres.

Separació

Vetllem per la selecció dels propis residus per aconseguir la màxima fracció de runes. Degudament separades, podem millorar el seu reciclatge i economitzar els costos del procés.

Política del Sistema Integrat de Gestió

Podeu descarregar el document de la política del SIG en format PDF fent doble click sobre la icona.

Descarregar ISO 9001

Certificats

A continuació, es poden descarregar els certificats de qualitat en format PDF.

Descarregar ISO 9001 Descarregar ISO 14001 Descarregar ISO 45001 Descarregar Fedequim Descarregar Fedequim