Política Integrada del Sistema

El nostre compromís de Gestió eficient es tradueix en la nostra Política:

• Satisfer als Clients, proporcionant-los la màxima qualitat a un preu raonable, mà d’obra qualificada, materials i serveis adequats y compliment estricte de tots els seus requisits.
• Complir amb tots els requisits legals aplicables a la nostra activitat i altres requisits subscrits relacionats amb els nostres aspectes ambientals.
• Disposar d’una gamma de proveïdors de materials i subcontractistes capaços de garantir un bon servei i qualitat d’acord als requisits exigits per el nostre client.
• Assumir la gestió integrada como un factor clau i sostenible de la nostra activitat.
• Millorar contínuament el nostre comportament ambiental en els processos desenvolupats, mitjançant la prevenció de la contaminació, i la gestió eficient dels residus i consums.
• Prevenir els perills i riscos laborals associats a la nostra activitat.
• Millorar contínuament l’eficàcia del Sistema de Gestió integrat.

S’estableixen els Objectius del SIG alineats amb aquesta Política que es revisen durant les reunions de Revisió per part de la Direcció.
La Direcció General declara d’obligat compliment les exigències contingudes a la documentació que constitueix el Sistema Integrat de Gestió.