Política Integrada del Sistema

Més de 35 anys d’experiència en el sector de la construcció avalen Obres Tècniques Lloret com a una empresa amb trajectòria contrastada i de referència en tot tipus de projectes d’edificació industrial i habitatges d’alta gamma.

Des de la seva creació l’any 2009 / 2010, Obres Tècniques Lloret ha emprat el seu coneixement en tècniques i materials per assolir la màxima exigència en projectes de construcció per al sector industrial, àmbit en què som especialistes. El bagatge assolit al llarg de la nostra trajectòria ens permet assessorar les empreses per tal d’adaptar la construcció de les seves instal·lacions als processos continus de producció que desenvolupen.

La flexibilitat, l’accessibilitat i l’orientació a client són els tres valors que guien la nostra activitat en tots els seus processos i en cadascun dels projectes tècnics de construcció que desenvolupem.

L’estructura de la nostra empresa es fonamenta en un equip humà multidisciplinar que ens permet fer front a totes les vessants de cada projecte.

Sempre hem considerat la seguretat com un aspecte indispensable en qualsevol de les accions que dur a terme Obres Tècniques Lloret. La nostra estratègia en matèria de prevenció de riscos ens ha permès assolir l’objectiu Accidents Zero

El nostre compromís de Gestió eficient es tradueix en la nostra Política:

• Satisfer als Clients, proporcionant-los la màxima qualitat a un preu raonable, mà d’obra qualificada, materials i serveis adequats y compliment estricte de tots els seus requisits.
• Complir amb tots els requisits legals aplicables a la nostra activitat i altres requisits subscrits relacionats amb els nostres aspectes ambientals.
• Disposar d’una gamma de proveïdors de materials i Subcontractistes capaços de garantir un bon servei i qualitat d’acord als requisits exigits per el nostre client.
• Assumir la gestió integrada como un factor clau i sostenible de la nostra activitat.
• Millorar contínuament el nostre comportament ambiental en els processos desenvolupats, mitjançant la prevenció de la contaminació, i la gestió eficient dels residus i consums.
• Prevenir els perills i riscos laborals associats a la nostra activitat.
• Millorar contínuament l’eficàcia del Sistema de Gestió integrat.

S’estableixen els Objectius del SIG alineats amb aquesta Política que es revisen durant les reunions de Revisió per part de la Direcció.

La Direcció General declara d’obligat compliment les exigències contingudes a la documentació que constitueix el Sistema Integrat de Gestió.

La Garriga, 8 de maig de 2018

Miquel Àngel Lloret
Director General