Descontaminacions asbest/amiant

Portem a terme descontaminacions i substitucions de cobertes amb amiant amb la màxima seguretat, gestionant els residus de forma responsable.