Millores en la seguretat de l’autovia de Castelldefels

Millores en la seguretat de l’autovia de Castelldefels

@Obres Tècniques Lloret està iniciant els treballs per l’eliminació dels accessos directes a l’autovia de Castelldefels, urbanitzant-ne els laterals i millorant així la seguretat de tots els usuaris de la via

 

Aquest és un projecte per Adif i la Generalitat de Catalunya.