ODS Treball digne i creixement econòmic

ODS Treball digne i creixement econòmic

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) són uns propòsits que marquen les Nacions Unides per erradicar la pobresa, protegir el planeta i assegurar la prosperitat per a tots, i formen part d’una nova agenda de desenvolupament sostenible.

Cadascun dels 17 objectius tenen unes metes específiques que s’han proposat assolir, a nivell global, fins al 2030.

A Obres Tècniques Lloret portem a terme diverses accions per contribuir a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Com, per exemple, l’ODS de Treball digne i creixement econòmic.

Es tracta de crear llocs de treball dignes i oportunitats econòmiques per a tots i totes. Amb feines de qualitat i on hi primi la seguretat.

Per a nosaltres la seguretat és una de les claus primordials en el nostre dia a dia, i la major part de la formació que impartim en la nostra empresa fa referència a aspectes corresponents a la Seguretat i la Salut.

Tot el nostre equip d’obres segueixen un control exhaustiu del compliment de les mesures de prevenció, així com la metodologia pertinent per la protecció en obra.

A més, tenim implantat un Sistema Integrat de Gestió en base al model de les Normes UNE-EN ISO 9001, UNE-EN ISO 14001 i UNE-EN ISO 45001 per mantenir i millorar la qualitat de tots els nostres serveis.

 

Per a més informació: https://bit.ly/2ADTcUB